Jeśli masz problem prawny związany z autem, szkodą osobową, majątkową? Śmiało zapytaj! Pomagam w prostych jak i trudnych sprawach. Nawet w takich skazanych przez innych na porażkę. Ja po prostu wiem, że cierpliwość i wytrwałość prowadzi do osiągnięcia celu

Zawalczmy razem o Twoje sprawy!


Adres:

Kancelaria Adwokacka Przemysław Stanek
31-044 Kraków
ul. Grodzka 50 (piętro 2)


Mail:

kontakt@przemyslawstanek.pl


Telefon:

+48 506 086 370

Telefon asystentki: +48 690 638 309