Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa cywilnego. Szczególnie specjalizujemy się w sprawach związanych z odszkodowaniami, w tym:

  • odszkodowania z ubezpieczeń komunikacyjnych (AC i OC),
  • odszkodowania z ubezpieczenia OC rolników,
  • odszkodowania z zakresu wszelkich szkód osobowych,
  • odszkodowania związane ze szkodami majątkowymi (pojazdy, budynki, mienie),
  • odszkodowania za szkody majątkowe i osobowe powstałe podczas prac w gospodarstwie rolnym,
  • odszkodowania z tytułu utraconych zarobków wskutek wypadków komunikacyjnych (np. taksówkarzy),
  • odszkodowania za błędy medyczne.

Pomagam osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, podczas wykonywanej pracy na gospodarstwie rolnym, osobom, które poniosły szkodę w innych wypadkach losowych, a także bliskim, których członek rodziny poniósł śmierć w następstwie wypadku lub zaniedbań innych osób.

Oferuję pomoc na każdym etapie sprawy. Pomagam zarówno klientom zamierzającym zgłosić szkodę, jak i tym, którzy są w trakcie jej likwidacji, kiedy firma odmawia wypłaty odszkodowania, lub zaniża jego wartość. Uczestniczę w każdym etapie postępowania odszkodowawczego. Prowadzę korespondencję z odpowiednimi instytucjami (firmy ubezpieczeniowe, szpitale), czyli rozpoczynam tzw. postępowanie przedsądowe. Reprezentuję klientów również w postępowaniach sądowych oraz w czynnościach wymagających egzekucji wyroku wydanego przez Sąd (w postępowaniach komorniczych).