Odszkodowanie z OC sprawcy — jak je uzyskać?

Choć lubimy szczycić się naszymi umiejętnościami jazdy i bezwypadkową historią użytkowania pojazdów, kolizje spotykają nawet najlepszych kierowców. Zdarzenia drogowe to naturalny element ruchu drogowego, ale równie naturalny co stłuczka jest towarzyszący temu stres. Ponadto emocje nie mijają po wypadku, a pozostają z uczestnikami także podczas procesu związanego z dochodzeniem odszkodowania.

Szczególne trudne problematyczne i czasochłonne może wydawać się ubieganie odszkodowania z OC sprawcy. Proces likwidacji szkody, kontakt z ubezpieczycielem sprawcy czy wreszcie wypłata odszkodowania — czyli wszystko, co musisz wiedzieć o odszkodowaniu z OC sprawcy.

 

Skontaktuj się z nami by otrzymać wsparcie

 


Dane potrzebne do wniosku o likwidację szkody

W przypadku ubiegania się o odszkodowanie z OC sprawcy wyróżnia się dwie odrębne sytuacje, w przypadku których zestaw potrzebnych dokumentów i danych nieco się różnią.

Zdarzenie, w którym ucierpiało dobro materialne, ale żaden z uczestników nie doznał uszczerbku na zdrowiu. W tym przypadku priorytetem będzie ustalenie winnego kolizji. Jeśli strony nie mają wątpliwości co do ustalenia winy, nie jest konieczne wzywanie policji, a jedynie spisanie oświadczenia. Ważne jest zawarcie w nim informacji o okolicznościach zdarzenia, sprawcy oraz poszkodowanego.

Jeśli w zdarzeniu przynajmniej jedna osoba odniosła obrażenia fizyczne mowa o wypadku. Wiąże się to z koniecznością nieco innego postępowania. Przede wszystkim należy wezwać policję, której zadaniem jest zabezpieczenie dowodów i sporządzenie dokumentacji. Notatka policyjna stanowi istotny element w ubieganiu się o odszkodowanie z OC sprawcy, zarówno dla poszkodowanego, jak i towarzystwa ubezpieczeniowego.

 


Zgłoszenie szkody z OC sprawcy

Jak zgłosić szkodę ?

Proces likwidacji szkody zaczyna się oczywiście od jej zgłoszenia ubezpieczycielowi. Można zrobić to osobiście w punkcie obsługi Klienta danego towarzystwa ubezpieczeniowego, przez telefon lub za pomocą formularza na stronie internetowej.

Trzecie rozwiązanie jest szczególnie popularne ze względu na wygodę i przystępność. W formularzu online bez problemu można załączyć wszystkie niezbędne dokumenty, a także zdjęcia z miejsca zdarzenia.

Kiedy zgłosić szkodę?

Co do zasady na zgłoszenie szkody poniesionej w wyniku kolizji czy wypadku poszkodowany ma czas do 3 lat od dnia jej wystąpienia. W praktyce jednak warto skontaktować się z ubezpieczycielem jak najszybciej. Po pierwsze zwiększą się szanse na szybką likwidację szkody. Po drugie w przypadku zwłoki ubezpieczyciel może podejrzewać, że stan pojazdu pogorszył się wskutek użytkowania go po wystąpieniu szkody. Częstą praktyką firm ubezpieczeniowych może być zarzut o celowe zatarcie śladów, przez co utrudniona jest weryfikacja okoliczności zdarzenia.

 


Ustalanie rozmiaru szkody majątkowej i kontakt z rzeczoznawcą

Zanim dojdzie do dochodzenia odszkodowania, towarzystwo ubezpieczeniowe musi oszacować rozmiar i wartość poniesionych szkód. Jeśli konieczne są wyłącznie kosmetyczne naprawy, wycena może odbyć się zdalnie poprzez dostarczony materiał dowodowy. W takim przypadku rzeczoznawca ocenia rozmiar szkody na podstawie załączonych zdjęć. Gdy wystąpiły poważniejsze szkody, rzeczoznawca wycenia koszty naprawy po oględzinach pojazdu. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania już po 30 dniach od zgłoszenia, dzięki temu mamy pewność, że jeśli będzie to konieczne, kontakt ze strony rzeczoznawcy powinien nastąpić już po kilku dniach od zgłoszenia. Towarzystwa ubezpieczeniowe zastrzegają sobie prawo do przedłużenia tego terminu z zastrzeżeniem, że zgłaszający szkodę musi zostać o tym poinformowany.

Rozliczenie wariant kosztorysowy

Odszkodowanie z OC sprawcy może być rozliczone na dwa sposoby. Pierwszy z nich to wariant kosztorysowy polegający na bezpośredniej wypłacie świadczenia do rąk poszkodowanego. Dalsze czynności podejmuje już sam poszkodowany i z tych pieniędzy opłaca koszty naprawy szkody.

Rozliczenie wariant warsztatowy

Druga opcja to wariant warsztatowy. W tym wypadku wskazany warsztat dokonuje napraw pojazdu na koszt ubezpieczyciela. szkody.

W obu przypadkach do usunięcia skutków wypadku lub kolizji można dołączyć m.in.

- koszty holowania,
- koszty wynajmu samochodu zastępczego,
- utratę wartości rynkowej pojazdu.

 


Odszkodowanie z OC sprawcy w przypadku uszczerbku na zdrowiu

Najczęstszym przypadkiem odszkodowań z OC sprawcy są te uzyskiwane wskutek kolizji, co jednak jeśli doszło do wypadku i uszczerbku na zdrowiu? W tej sytuacji należy nie tylko starać się o zwrot kosztów naprawy pojazdu, ale właśnie o zadośćuczynienie z uwagi na pogorszenie stanu fizycznego lub psychicznego. Możliwe jest uzyskanie odszkodowania nie tylko z tytułu poniesionych obrażeń lub odniesionych traum, ale także z uwagi na utratę zdrowia lub życia bliskich. Jakie przypadki uprawniają nas do ubiegania się o odszkodowanie z OC sprawcy?

W przypadku uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego:

- zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją,
- zadośćuczynienie za cierpienie psychiczne i fizyczne,
- odszkodowanie za utracony dochód, - renta wyrównawcza/ z tytułu niezdolności do pracy,
- renta na zwiększone potrzeby.

W przypadku śmierci bliskiej osoby:

- zadośćuczynienie za ból i cierpienie,
- odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji materialnej,
- zwrot kosztów pogrzebu,
- renta alimentacyjna.

 


Podsumowanie

Ustalanie sprawcy zdarzenia, sporządzanie dokumentacji, kontakt rzeczoznawcą — to wszystko tylko część całego procesu ubiegania się o odszkodowanie z OC sprawcy. Nikomu nie życzymy komplikacji, ale z doświadczenia wiemy, że nie od życzeń zależy ich wystąpienie. W razie potrzeby zachęcamy do kontaktu ze specjalistami. Po więcej informacji na temat odszkodowań zapraszamy na naszego bloga.

Skontaktuj się z nami by otrzymać wsparcie